ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Τα προγράμματα παρέχονται και εξ'αποστάσεως.


Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει το διετές πρόγραμμα Iστορίας της Τέχνης, που είναι από την Αναγέννηση έως το σήμερα.

Το μάθημα γίνεται με στόχο την ανάλυση και κατανόηση της κάθε εποχής και των καλλιτεχνών που την απαρτίζουν, με κριτική διάθεση και αναλύσεις και όχι με σχολαστικές αναφορές ημερομηνιών, τόπων, κ.τ.λ.

Το μάθημα γίνεται με powerpoint και βιντεοσκοπείται ώστε να περάσει στην εκπαιδευτική πλατφόρμα απ΄'όπου ο σπουδαστής μπορεί από το χώρο του σπιτιού του, όποτε θέλει και όσες φορές επιθυμεί, να παρακολουθήσει το βίντεο της παράδοσης.
Σαν αναφορά για τη διδασκαλία, θα χρησιμοποιείται το βιβλίο του GOMBRICH, με τίτλο:
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Στο πρώτο από τα 4 εξάμηνα, ο σπουδαστής θα διδαχθεί από το 12ο έως και το 18ο κεφάλαιο.
(Από Αναγέννηση έως και Βελάσκεθ).

Στο δεύτερο εξάμηνο, η ύλη θα αποτελείται από το 20ο έως και το 26ο κεφάλαιο. (Η Τέχνη στην Ολλανδία, έως Σεζάν - Βαν Γκόγκ).

Στο τρίτο εξάμηνο, θα αναλυθούν τα μοντέρνα Κινήματα του 20ου αιώνα και οι Καλλιτέχνες που το απαρτίζουν.
Θα αναλυθεί ο Εξπρεσιονισμός, οι Φόβ, ο Κυβισμός και άλλοι μεγάλοι Ζωγράφοι, αυτής της περιόδου.

Στο τέταρτο εξάμηνο, θα μελετηθούν και αναλυθούν τα κεφάλαια τηε Μεταφυσικής Ζωγραφικής, του Σουρεαλισμού, του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού, της Ποπ Αρτ και των σύγχρονων Καλλιτεχνών, αυτής της εποχής.

Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο για την εγγραφή του σπουδαστή, στο τμήμα του πρώτου έτους.

Στον απόφοιτο του διετούς προγράμματος, δίδεται Βεβαίωση Σπουδών.


 
ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1ο ΕΤΟΣ

Πρωινό Τμήμα:  Δευτέρες, 13:30 έως 14:20
Έναρξη: Δευτέρα 15/10/'18
Λήξη:Τέλος Ιουνίου ‘19


                ή

Βραδινό Τμήμα:Παρασκευές,  19:15 έως 20:00
Έναρξη:  Παρασκευή 19/10/'18
Λήξη: Τέλος Ιουνίου ‘19
2o Έτος:

Πρωινό Τμήμα:  Τρίτες, 13:45 έως 14:30
Έναρξη: Τρίτη 16/10/'18
Λήξη:  Τέλος Ιουνίου ‘19


            ή

Πρωινό Τμήμα:  Τρίτες, 18:00 έως 18:45
Έναρξη:  Τρίτη 16/10/'18
Λήξη:  Τέλος Ιουνίου ‘19


Στο κάθε έτος, γίνεται test αξιολόγησης το Φεβρουάριο & Ιούνιο.
Οι ερωτήσεις του Test, δίδονται στους σπουδαστές, 10 μέρες πριν από
την ημερομηνία παράδοσης.

Επίσης ο σπουδαστής υποχρεούται να παραδώσει από μία εργασία / εξάμηνο, 
σχετική με Καλλιτέχνη ή Κίνημα, με 2000 λέξεις  (Powerpoint και word),
την οποία θα παρουσιάσουν στους σπουδαστές της τάξης.
(Σαν να είναι μία ομηλία ή διάλεξη για το αντικείμενο που διαπραγματεύονται,
σε διάρκεια 45'.)
ΚΟΣΤΟΣ
Ετήσιο κόστος:   540 €   (9 x 60 €)
Προεξόφληση :  (-12%)  =  475 €
 
 Περισσότερες πληροφορίες:   210 93 234 37  &  210 988 67 78
borgias-@otenet.gr  ή  info@borgias-art.gr

 

Εμφάνιση: