ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Τα προγράμματα παρέχονται και εξ'αποστάσεως.


To μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης υπάρχει σε 2 μορφές.
Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει το διετές πρόγραμμα, που είναι από την Αρχαιότητα έως σήμερα ή ένα ξεχωριστό ετήσιο πρόγραμμα που ξεκινά από την Αναγέννηση και καταλήγει στο σήμερα. Και τα δύο, ξεκινούν από 9 Οκτωβρίου και τελειώνουν τέλος Ιουνίου.

Το μάθημα γίνεται με στόχο την ανάλυση και κατανόηση της κάθε εποχής και των καλλιτεχνών που την απαρτίζουν, με κριτική διάθεση και αναλύσεις και όχι με σχολαστικές αναφορές ημερομηνιών, τόπων, κ.τ.λ.

Το μάθημα γίνεται με powerpoint και είναι κατά το δυνατόν, διαδραστικό.
Οι σπουδαστές έρχονται σε κάθε μάθημα προετοιμασμένοι και ο κάθε ένας θα μπορεί ν απαρουσιάζει τις απόψεις του, στην ενότητα της ημέρας. Η τάξη και ο καθηγητής σχολιάζουν τις αναφορές του σπουδαστή. Επίσης, τίθενται ερωτήματα σε ιστορικό - κοινωνικό - φιλοσοφικό - εικαστικό πλαίσιο και οι σπουδαστές εκφράζουν τις απόψεις τους. 
Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο για την εγγραφή του σπουδαστή, στο τμήμα του πρώτου έτους.
 
ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1o Έτος:
Από Αρχαιότητα έως και Ροκοκό


Πρωινό Τμήμα:  Δευτέρες, 13:30 έως 14:20
Έναρξη: Δευτέρα 9/10/'17
Λήξη:Τέλος Ιουνίου ‘18


Δες αναλυτικό πρόγραμμα του πρωινού τμήματος


Βραδινό Τμήμα:Παρασκευές,  18:00 έως 18:45
Έναρξη:  Παρασκευή 13/10/'17
Λήξη: Τέλος Ιουνίου ‘18

Δες αναλυτικό πρόγραμμα του βραδινού τμήματος
2o Έτος:
Από Νεοκλασικισμό έως σήμερα


Βραδινό Τμήμα:  Πέμπτες, 17:00 έως 17:45
Έναρξη: Πέμπτη 12/10/'17
Λήξη:  Τέλος Ιουνίου ‘18

Δες αναλυτικό πρόγραμμα
ΚΟΣΤΟΣ
Ετήσιο κόστος: 630 €   (9 x 70 €)
ή 5 δόσεις x 120 € = 600 €
Προεξόφληση :  (-15%)  =  535 €


Στο έτος γίνεται test αξιολόγησης το Φεβρουάριο & Ιούνιο.
Ο σπουδαστής υποχρεούται να παραδώσει εργασία στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο, σχετική με Καλλιτέχνη ή Κίνημα, με 2000 λέξεις  (Powerpoint ή word).
 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Από Αναγέννηση έως σήμερα


Πρωινό Τμήμα:  Δευτέρες,  10:30 έως 11:20
Έναρξη:  Δευτέρα 9/10/'17
Λήξη:Τέλος Ιουνίου ‘18


Δες αναλυτικό πρόγραμμα πρωινού ετήσιου προγράμματος


Βραδινό Τμήμα:  Παρασκευές,  20:40 έως 21:30
Έναρξη: Παρασκευή 13/10/'17
Λήξη: Τέλος Ιουνίου ‘18

Δες αναλυτικό πρόγραμμα βραδινού ετήσιου προγράμματος
ΚΟΣΤΟΣ 
Κόστος ετησίου προγράμματος: 765 €   (9 x 85 €)
ή 5 δόσεις x 140 € = 700 €
Προεξόφληση : (-15%)  =  650 €ΚΟΣΤΟΣ για Ιστορία Τέχνης & Φιλοσοφία Τέχνης
Κόστος ετησίου προγράμματος: 1035 €   (9 x 115 €)
ή 5 δόσεις x 190 € = 950 €
Προεξόφληση :  (-15%)  =  880 €

Στο έτος γίνεται test αξιολόγησης το Φεβρουάριο & Ιούνιο.
Ο σπουδαστής υποχρεούται να παραδώσει εργασία στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο, σχετική με Καλλιτέχνη ή Κίνημα, με 2000 λέξεις  (Powerpoint ή word). Περισσότερες πληροφορίες:   210 93 234 37  &  210 988 67 78
borgias-@otenet.gr  ή  info@borgias-art.gr

 

Εμφάνιση: