Κατηγορίες Blog

  Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΟ

  Posted byborgias-art17/11/20190 Comment(s)  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΟΥ

  Το μάθημα της Μελέτης Γυμνού, λειτουργεί 5 φορές την
  εβδομάδα.
  Ο κάθε σπουδαστής θα παρακολουθεί ΜΟΝΟ το
  πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί, από τη σύμφωνη
  άποψη Καθηγητών και Διοίκησης.

  Άρα, ο σπουδαστής δεν παρακολουθεί όποιο πρόγραμμα,
  όποιας μέρας, επιθυμεί, αλλά ζητά να του διευκρινισθεί,
  σε ποιες ημέρες μπορεί να έρχεται και τι ακριβώς να κάνει.

  Το πρόγραμμα του γυμνού έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι νεότεροι σπουδαστές να παρακολουθούν, αρχικά τις βασικές αρχές της αποτύπωσης
  (μετρήματα, σύνθεση, τονικότητες, ευχέρεια, κ.τ.λ.) και σύμφωνα με την προόδό τους, αποφασίζεται από την ολομέλεια καθηγητών η συνέχεια.

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
  Ο σπουδαστής από το σύνολο των ημερών με ποζαρίσματα γυμνού, παρακολουθεί, οχι όποιες μέρες θέλει, αλλά όποιες μέρες και καθηγητές του υποδειχθούν.
  Κριτήριο της παρακολούθησης, ημέρας και καθηγητού, είναι ΜΟΝΟ η ΑΠΟΔΟΣΗ & η ΕΜΠΕΙΡΙΑ και οχι Η ΤΑΞΗ, στην οποία είναι εγγεγραμμένος.

  Leave a Comment