ΠΡΟΦΙΛ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Posted byborgias-art11/09/20170 Comment(s)

O Διευθυντής της Σχολής, Εικαστικός Ι. Βοργίας, μιλά προς τους σπουδαστές και
γονείς, για τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους, τα προγράμματα Ζωγραφικής.
Διευκρινίζει επίσης, τις διαφορές μεταξύ Κεραμικής - Γλυπτικής και τις διαφορές
μεταξύ Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Τέχνης.

Δίνει επίσης μία λεπτομερή περιγραφή, για κάθε πρόγραμμα - τμήμα της Σχολής.

Leave a Comment