ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Posted byborgias-art12/10/20180 Comment(s)ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Ι. ΒΟΡΓΙΑ,  ΓΙΑ ΤΙΜHΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΣΤΟ,   "INTERNATIONAL CARAVAGGIO PRIZE",   ΣΤΟ  ΜΙΛΑΝΟ.


Φυσικά, ο Ι. Βοργίας θα παραστεί στις 7 Δεκεμβρίου, '18,
στο Μιλάνο.
Με αυτόν τον τρόπο, οι Διεθνείς Συμμετοχές στην Ευρώπη για τον Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, έχουν ως εξής:

1) 18 - 21 Οκτωβρίου - Πτέρυγα Carrousel, του Μουσείου του Λούβρου
2) 26 - 30 Νοεμβρίου - International Βiennale of Flanders - Bruges - Oud Sint Jan Museum (Only for 60 participants)
3) 7 Δεκεμβρίου - Ιnternational Caravaggio Prize - Milano.
Lita Theatre

Leave a Comment