Κατηγορίες Blog

  YΠΕΡΟΧΗ στις ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

  Posted byborgias-art02/09/20160 Comment(s)

  Η ένταξη της Σχολής στο Υπουργείο Παιδείας, ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης. δεσμεύει τη Σχολή να έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο οργάνωσης, προγραμμάτων και δομών.
   

  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαφέρει από άλλα παρεμφερή σχήματα όπως Φροντιστήρια, Εργαστήρια, Πνευματικά Κέντρα, πολιτιστικούς συλλόγους, που δεν υποχρεούνται να έχουν τις ίδιες δομές, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένα και εγκεκριμένα, από το Υπουργείο, προγράμματα Σπουδών.
   

  Στο ‘BORGIAS’ Fine Art, Culture & Design, οι Σπουδαστές ζητούν να μάθουν άριστα την Τέχνη των εικαστικών Τεχνών. 


  Το ‘BORGIAS’ Fine Art, Culture & Design έχει σαν βασική αποστολή και στόχο να είναι μια σύγχρονη και πλήρης Σχολή εικαστικών Τεχνών, ώστε ο Σπουδαστής να απολαμβάνει το ανώτατο επίπεδο Σπουδών.
  Το επίπεδο αυτό είναι για το πρόγραμμα FINE ART, το πανεπιστημιακό επίπεδο, ενώ σε ίδιο επίπεδο ευρίσκονται και όλα τα υπόλοιπα τμήματα της Σχολής.

   

  Το ‘BORGIAS’ Fine Art, Culture & Design έχει τμήματα τόσο πρωινά, όσο και βραδινά. Λειτουργεί με συνεχόμενο ωράριο 7 μέρες τη βδομάδα, 12 μήνες το χρόνο, πάντα με έναν τουλάχιστον καθηγητή ανά βάρδια.
  Οι σπουδαστές μας έχουν οδηγούς Σπουδών και έχουν πολλαπλές αξιολογήσεις που διασφαλίζεται η εμπέδωση των προγραμμάτων. 

   

   

   

  Leave a Comment