Ετικέτες: YΠΕΡΟΧΗ στις ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

YΠΕΡΟΧΗ στις ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

YΠΕΡΟΧΗ στις ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

borgias-art02/09/20160
Η ένταξη της Σχολής στο Υπουργείο Παιδείας, ως Κέντρο δια Βίου Μάθησης. δεσμεύει τη Σχολή να έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο οργάνωσης, προγραμμάτων κ...
Read More