ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παραθέτουμε τους τίτλους των συγκεκριμένων εκδηλώσεων της Σχολής, όπου θα βρείτε λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που σας ενδιαφέρουν.

Ευχόμαστε να έχετε μαζί μας, μία δημιουργική ενασχόληση.