Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα

ΕΚΘΕΣΕΙΣ


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019

Παραθέτουμε video της ετήσιας έκθεσης σπουδαστών της Σχολής, που έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο
"Φλοίσβος"  Παλαιού Φαλήρου από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου, 2019.
  
www.borgias-art.gr
 

Εμφάνιση:
ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ