ART & BUSINESS

ART & BUSINESS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART  &  BUSINESS  (1 έτος ή 2 έτη PART-TIME)

Το πρόγραμμα παρέχεται και εξ’ αποστάσεως

Ωρολόγιo Πρόγραμμα  A' & B'  Εξαμήνου


 

Ένα απόλυτα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, 
με στόχο την εξειδίκευση στο συνολικό εργασιακό πλαίσιο των εικαστικών Τεχνών.

Ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα που λείπει παντελώς σήμερα στην αγορά εργασίας και έχει ως αποτέλεσμα  να μην υπάρχουν άτομα, στο εικαστικό πεδίο, που θα μπορούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες με εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους που καλούνται να υπηρετήσουν.
Ακόμα και αν αυτό το άτομο ήταν ένας απόφοιτος μιας σχολής καλών Τεχνών, δεν θα είχε μία ολοκληρωμένη άποψη γύρω από το συνολικό πλαίσιο της προώθησης και αγοράς του έργου Τέχνης.
 
Η χώρα μας, ευρίσκεται στην ευρωπαϊκή ένωση και οι βλέψεις και οι ικανότητες ενός χώρου, χρειάζεται να ξεπερνούν τα όρια του Δήμου, του Νομού και ακόμα και της χώρας στην οποίαν ευρίσκεται.
Άρα, οι εργαζόμενοι σε μία τέτοια δυναμική επιχείρηση θα πρέπει να έχουν μια απόλυτα σφαιρική γνώση των διαδικασιών που χρειάζονται για την προβολή και προώθηση των καλλιτεχνικών έργων προς κάθε αγορά.

Σήμερα, σε μια τόσο δύσκολη αγορά, είναι σίγουρο ότι θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο, μία νέα κατάσταση ή νέες δυνατότητες προβολής και προώθησης των έργων Τέχνης.


 

Σίγουρα, αυτή  η τόσο σημαντική εργασία που είναι η προώθηση των έργων, χρειάζεται όχι ένα απλό υπάλληλο γραφείου, ούτε ακόμα έναν Εικαστικό.
Το άτομο αυτό, θα πρέπει να έχει αφενός γνώσεις των εικαστικών Τεχνών, αλλά επιπροσθέτως θα χρειάζεται να γνωρίζει πολύ καλά το σύγχρονο marketing, την επικοινωνία, το Curating, τη διαχείριση κρίσεων και να έχει την κρίση να ιεραρχεί σωστά τις προτεραιότητες του χώρου στον οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Αυτό είναι το άτομο που θέλει η Σχολή να προσφέρει στην Αγορά Εργασίας.
Αυτό το άτομο, θα μπορεί με τα εφόδια που θα έχει αποκτήσει, να βλέπει με μεγάλη πίστη μια δημιουργική καριέρα με μεγάλες προοπτικές.

Ο σπουδαστής, θα διδαχθεί:
Εισαγωγή στη Μουσειολογία,
Εισαγωγή στη Διαχείριση Χώρων Πολιτισμού, Management, 
Curating (Eπιμέλεια και Διαχείρηση Συλλογών) 
Στοιχεία Συντήρησης Έργων Τέχνης. 
Art Business.

(στοιχεία marketing, αξιολογήσεις έργων, τιμολογήσεις, επικοινωνία με κοινό και καλλιτέχνες, τρόποι προώθησης έργων Τέχνης, διαφήμιση, προβολή σε κάθε μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό).

Επίσης θα διδαχθεί τα εικαστικά κινήματα και Καλλιτέχνες 
από την Αναγέννηση έως σήμερα.
 
Θα κατανοήσει την Αισθητική και τη Φιλοσοφία της Τέχνης, μέσα από τις απόψεις των μεγαλύτερων Φιλοσόφων της Τέχνης.

Eπίσης θα αναλυθούν και θα διδαχθούν οι τεχνικές αποφυγής ή ενίσχυσης σημαντικών ψυχολογικών παραμέτρων.

Τέτοιες είναι: 
Διαρκής αναβλητικότητα.
Οι χάρτες του Νου.
Διαχείριση χρόνου (Τime management).
Ικανότητα λήψης αποφάσεων.
Διαχείριση κρίσεων.
Διαχείριση προτεραιοτήτων.


Αυτά χρειάζεται να τα γνωρίζει άριστα και ο άνθρωπος των Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, διότι η έλλειψη αυτών των σημαντικότατων γνώσεων, αποτρέπει την προώθηση του έργου του. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε άτομα τα οποία θα είχαν σαν στόχο να εργασθούν σε πολιτιστικά κέντρα ή συναφείς χώρους ή σε άτομα που ήδη εργάζονται σε τέτοιους χώρους
και επιθυμούν να λάβουν μία συνολική εικαστική επιμόρφωση.

Φυσικά, το πρόγραμμα ενδιαφέρει και κάθε εικαστικό καλλιτέχνη, ιδιαίτερα έναν απόφοιτο καλών ή εφαρμοσμένων Τεχνών, ο οποίος επιθυμεί, αφενός, να έχει μία σφαιρική εικόνα στο πλαίσιο ΤΕΧΝΗ – ΚΑΡΙΕΡΑ και αφετέρου να γνωρίσει τη διαδικασία προώθησης του έργου του.


Με το τέλος του προγράμματος, ο σπουδαστής λαμβάνει Βεβαίωση Σπουδών

H παρακολούθηση στο πρόγραμμα FULL TIME, είναι 11 μήνες.
Η παρακολούθηση στο πρόγραμμα PART TIME, είναι 2 διδακτικά έτη

 

Έναρξη προγράμματος: ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 11 μηνών.
Λήξη: Τέλος Ιουλίου 2018


Η Σχολή θέλοντας να ικανοποιήσει το αίτημα υποψηφίων σπουδαστών για να βρεθεί μία λύση με χαμηλότερα δίδακτρα, 
προσφέρει έως και το Σάββατο 8 Ιουλίου, ειδικές εκπτώσεις, για εγγραφές
στο πρόγραμμα ART BUSINESS, το οποίο πλέον, μπορεί ο σπουδαστής να το παρακολουθήσει
σε FULL TIME  ή  PART TIME. 

FULL-TIME (11 μήνες)


ΚΟΣΤΟΣ:  (Ισχύει για εγγραφές μετά τις 10 Ιουλίου 2017)
300 € προκαταβολή και 11 δόσεις x 185 €   (Σύνολο:  2335 €)
Προεξόφληση
:  -15 % = 1985 €

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΩΣ  ΣΑΒΒΑΤΟ  8  ΙΟΥΛΙΟΥ:  
200 € προκαταβολή και 11 δόσεις x 160 €   ( 
Σύνολο:  1960 € )
Προεξόφληση:  -25 %  = 1750 €  


Σημείωση:  
Το πρόγραμμα FULL-TIME θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχουν 
5 τουλάχιστον εγγραφές. 
Εάν όχι, θα λειτουργήσει μόνο το πρόγραμμα ΡΑRT - TIME. 

PART-TIME (2 διδακτικά έτη)


ΚΟΣΤΟΣ:  (Ισχύει για εγγραφές μετά τις 10 Ιουλίου 2017)
300 € προκαταβολή και 23 δόσεις x 130 €   ( Σύνολο:  1.645€/έτος )
Προεξόφληση έτους
:  -15 % = 1400 €/έτος

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΕΩΣ  ΣΑΒΒΑΤΟ  8  ΙΟΥΛΙΟΥ:  
200 € προκαταβολή και 23 δόσεις x 110€   (1365 €/έτος)

Προεξόφληση έτους:  -25 %  = 1235 €


 


 Πληροφορίες: 210 93 234 37, 210 988 67 78
borgias-@otenet,gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.