Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το BORGIAS Fine Art, Culture & Design δεν είναι υπόχρεο να παρέχει Βεβαιώσεις Σπουδών για αποσπασματικές σπουδές, ή πολύ μικρά σεμινάρια, δηλ. κάτω των 15 ωρών.

Παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, μόνο, όταν ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ολόκληρο το προκαθορισμένο πρόγραμμα, με τις θεωρίες του και έχει ολοκληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές του υποχρεώσεις.


Βεβαίωση Σπουδών στα τμήματα Ζωγραφικής, παρέχονται μόνο στα προγράμματα:
ΙNTERMEDIATE  LEVEL, ART & BUSINESS, FINE ART.

Δεν παρέχονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, όπου η παρακολούθηση ήταν πλημμελής, διακοπτόμενη ή αποσπασματική.
Δηλαδή, σπουδαστής που για οποιονδήποτε λόγο, διακόπτει τη ροή της παρακολούθησής του, έστω για ένα μήνα και επανέρχεται, χάνει το δικαίωμα να λάβει  Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Εξαιρείται η περίπτωση βεβαιωμένης ασθένειας, με πιστοποιητικό γιατρού, το οποία θα κατατίθεται στη γραμματεία της Σχολής, κατά την περίοδο της ασθένειας.


BASIC Level
Για τις εγγραφές  που πραγματοποιούνται από 1ης Μαΐου, 2017.
Σε αυτό το τμήμα, δεν θα παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, διότι οι σπουδαστές δεν παρακολουθούν  το μάθημα της Θεωρίας Σχεδίου  &  Χρώματος.
Παρέχεται μόνο Βεβαίωση παρακολούθησης, μόνο για το χρόνο, που ήταν συνεχόμενος μετά την εγγραφή του.
Προσθήκες επιπλέον χρόνου που έγιναν μετά από διακοπή, δεν συναθροίζονται.

Όπου η Σχολή κρίνει, θα αναφέρει τον συνοδευτικό Τίτλο Σπουδών που προσφέρεται.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ