ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Το πρόγραμμα παρέχεται και εξ'αποστάσεως.

To μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης, από το διδακτικό έτος 2015 - '16, αλλάζει ολοσχερώς δομή και από ετήσιο πρόγραμμα, γίνεται τριετές. Το μάθημα γίνεται με στόχο την ανάλυση και κατανόηση της κάθε εποχής και των καλλιτεχνών που την απαρτίζουν και όχι σε σχολαστικές αναφορές ημερομηνιών, τόπων, κ.τ.λ.
Το μάθημα γίνεται με powerpoint και είναι κατά το δυνατόν, διαδραστικό.
Οι σπουδαστές έρχονται σε κάθε μάθημα προετοιμασμένοι και ο κάθε ένας θα μπορεί ν απαρουσιάζει τις απόψεις του, στην ενότητα της ημέρας. Η τάξη και ο καθηγητής σχολιάζουν τις αναφορές του σπουδαστή. Επίσης, τίθενται ερωτήματα σε ιστορικό - κοινωνικό - φιλοσοφικό - εικαστικό πλαίσιο και οι σπουδαστές εκφράζουν τις απόψεις τους. 
Δεν υπάρχει προαπαιτούμενο για την εγγραφή του σπουδαστή, στο τμήμα του πρώτου έτους.

 

1o Έτος:
Από  Τζιότο  έως  και  Ιερώνυμο Μπος


Πρωινό Τμήμα:  Δευτέρες,  11:00 έως 12:15,  
Έναρξη:  Δευτέρα 17/10/'16
Λήξη: Δευτέρα 26/6/'17 

Βραδινό Τμήμα: Τρίτες,  18:45 έως 20:00
Έναρξη:  Τρίτη 18/10/'16
Λήξη: Τρίτη 20/6/'17 
2o Έτος:
Κρίση στην Τέχνη έως και Mετεμπρεσιονισμό


Πρωινό Τμήμα:  Τρίτη,  10:15 έως 11:30
Έναρξη:  Τρίτη 19/10/'16
Λήξη: Τρίτη 20/6/'17 
3o Έτος:
Εξπρεσιονισμός έως Σήμερα

Πρωινό Τμήμα:  
Έναρξη:  10/'18
Λήξη: 6/'19 


Σε κάθε έτος γίνεται test αξιολόγησης το Φεβρουάριο & Ιούνιο.
Ο σπουδαστής υποχρεούται να παραδώσει εργασία στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο, σχετική με Καλλιτέχνη ή Κίνημα, με 2000 λέξεις  (Powerpoint ή word).


Κόστος ετησίου προγράμματος: 60 € / μήνα x 9 μήνες 
Προεξόφληση: 490 €


Περισσότερες πληροφορίες: 210 93 234 37  &  210 988 67 78
borgias-@otenet.gr  ή  info@borgias-art.gr


 

Εμφάνιση: