ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απόλυτα προσωπικό, έχει εντατική μορφή και καλύπτει απόλυτα τις γνωστικές ανάγκες του σπουδαστή,
για το μάθημα που θα επιλέξει.
Το μάθημα παρέχεται, είτε στο χώρο της Σχολής, ή μέσω SKYPE.
Σε περιπτώσεις που ο σπουδαστής διευκολύνεται, μπορεί το μάθημα να παρέχεται και με τους δύο τρόπους.


Τα εντατικά αυτά μαθήματα, που γίνονται από τον Ι. Βοργία, είναι τα εξής:

 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (Ώρες: 12)
  Κόστος: 280 €
   
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (Ώρες: 18)
  Κόστος: 380 €
   
 • ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Ώρες: 15)
  Κόστος: 300 €

   
 • ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (Ώρες:25)
  Κόστος: 480 €
   
 • ΕΛΕΥΘ. ΣΧΕΔΙΟ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - ΧΡΩΜΑ. (Ώρες:35)
  Όλα με θεωρία & πρακτικές ασκήσεις
  Κόστος: 650 €

Τα συγκεκριμένα εντατικά - προσωπικά μαθήματα, εκπονούνται στο χρόνο που επιθυμεί ο σπουδαστής.
Για παράδειγμα, μάθημα 10 ωρών, μπορεί να γίνει σε ένα διήμερο ή σε 10 ωριαίες συναντήσεις.
Η αποπληρωμή του κόστους, ρυθμίζεται, ανάλογα, κατά την κρίση του σπουδαστή. 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.