Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα
Σχολή Καλών Τεχνών Βοργίας | Μαθήματα Ζωγραφικής Παλαιό Φάληρο-Αθήνα

FINE ART - Σχολή Καλών Τεχνών Παλαιό Φάληρο - Αθήνα- FINE ART

FINE ART - Σχολή Καλών Τεχνών Παλαιό Φάληρο - Αθήνα- FINE ART

 






FINE ART

Παρέχεται και online, μέσω βιντεοδιασκέψεων (zoom) & εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε τρεις εκδόσεις

a) FULL TIME,  b) PART TIME,  c) OPEN



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (Πανεπιστημιακού Επιπέδου),

που οδηγεί σε  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.


 




ΔΩΡΟ

Λόγω των 30 ΕΤΩΝ λειτουργίας της Σχολής,

τροποποιούνται τα δίδακτρα από 12 - 30 %

H μείωση θα ξεκινήσει από τις επανεγγραφές 

που ξεκινούν το Φεβρουάριο έως και 10 Απριλίου και θα

ισχύουν για το διδακτικό έτος 2023 - '24.


Η μείωση περιλαμβάνει υπάρχοντες και νέους σπουδαστές.

 




 

Το πρόγραμμα FINE ART, είναι ισοδύναμο σε γνώση με κάθε πανεπιστημιακό πρόγραμμα Σχολής Καλών Τεχνών.
Αφορά σπουδαστές, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν τη Ζωγραφική ή, γενικότερα, τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, στην ολότητά της, με στόχο την επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Η Σχολή διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και υψηλή διδακτική εμπειρία, έχοντας ως υπόβαθρο 8ετή συνεργασία με κρατικό Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.
Σήμερα προσφέρει το ίδιο πρόγραμμα, με αρκετές αναβαθμισμένες προοθήκες.

Ο απόφοιτος της Σχολής, διεκδικεί πλέον την προσωπική του σταδιοδρομία, έχοντας μία ολοκληρωμένη και απόλυτα άρτια εκπαίδευση, η οποία καλύπτει σε θεωρητική και πρακτική εμπειρία το συνολικό εικαστικό πεδίο, από την Αναγέννηση έως και το Σήμερα.




 



FINE ART FULL TIME
3 έτη & 1 έτος Διπλωματική *

Έναρξη διδακτικού έτους:  15 Σεπτεμβρίου
Λήξη διδακτικού έτους:      20 Ιουνίου

 





ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

(Οι ήδη υπάρχοντες σπουδαστές επανεγγράφονται στο επόμενο έτος, από αρχές Φεβρουαρίου Early booking ) με έκπτωση όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) .


Συγκεκριμένα: 

ΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ,
ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

FULL TIME (3 έτη & 1 έτος Διπλωματική)
HMEΡΟΜΗΝΙΑ12 MHN. ΔΟΣΕΙΣ  ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ - ΔΩΡΟ 2 ΜΗΝΕΣ
1/2 - 11/312 x 185 €
(2220 €)
1850 € (10 x 185 €)

Δεν μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του Early Booking, εάν υπάρχει ανεξόφλητο ποσό ως την ημέρα της προεγγραφής.
Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος των διδάκτρων, θα είναι αυτό της κανονικής περιόδου. 
 
12/3 - Έναρξη12 x 215 €
(2580 €)
2150 € (10 x 215 €)
   
   

 

To κόστος του κάθε έτους, δεν είναι ανάλογο με την ποσότητα των μασθημάτων.
Η Σχολή προτίμησε, για χάρη απλουστεύσεως, να διαιρέσει το συνολικό κόστος σπουδών
δια του αριθμού των ετών παρακολούθησης, ώστε να υπάρχει μία ενιαία τιμή ανά χρόνο. 

Ο σπουδαστής, για ρύθμιση 12 δόσεων, καταβάλλει με την εγγραφή, το 12ο μήνα 
(Aύγουστος).   Οι επόμενες 11 δόσεις, ξεκινούν από 1ης Σεπτεμβρίου (η 1η)
και η ενδεκάτη, την 1η Ιουλίου.


Η προκαταβολή αυτή έχει τη σημασία εγγύησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να γίνει συμπλήρωμα διδάκτρων κάποιου άλλου μήνα.
Σε περίπτωση αποχώρησης, το συγκεκριμένο ποσό χάνεται.

Σε περίπτωση προεξόφλησης και ακύρωσης της παρακολούθησης μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή ή την καταβολή της προεξόφλησης, ουδεμία, πράξη, συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων, μπορεί να γίνει.

Η διακοπή των σπουδών γίνεται δεκτή μόνο με γραπτό αίτημα που κατατίθεται στη γραμματεία της Σχολής, άλλιως ο σπουδαστής οφείλει να καταβάλει όσους μήνες φαίνεται να παρακολουθεί το πρόγραμμα.



 







 


FINE ART  (PART TIME)
4 έτη & 1 έτος Διπλωματική



   



ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

(Οι ήδη υπάρχοντες σπουδαστές επανεγγράφονται στο επόμενο έτος, από αρχές Φεβρουαρίου Early booking ) με έκπτωση όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) .
 

Συγκεκριμένα: 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ,
ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

PART TIME (4 έτη & 1 έτος Διπλωματική)
HMEΡΟΜΗΝΙΑ12 MHN. ΔΟΣΕΙΣΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ - ΔΩΡΟ 2 ΜΗΝΕΣ
1/2 - 11/312 x 160 €
(1920 €)
1600 € (10  x 160 €)

Δεν μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του Early Booking, εάν υπάρχει ανεξόφλητο ποσό ως την ημέρα της προεγγραφής.
Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος των διδάκτρων, θα είναι αυτό της κανονικής περιόδου. 
 
 12/3 - Έναρξη  12 x 190 €
(2280 €)
1900 € (10  x 190 €)
   
   

 

To κόστος του κάθε έτους, δεν είναι ανάλογο με την ποσότητα των μασθημάτων.
Η Σχολή προτίμησε, για χάρη απλουστεύσεως, να διαιρέσει το συνολικό κόστος σπουδών δια του αριθμού των ετών παρακολούθησης, ώστε να υπάρχει μία ενιαία τιμή ανά χρόνο. 

Ο σπουδαστής, για ρύθμιση 12 δόσεων, καταβάλλει με την εγγραφή, το 12ο μήνα 
(Aύγουστος).   Οι επόμενες 11 δόσεις, ξεκινούν από 1ης Σεπτεμβρίου (η 1η)
και η ενδεκάτη, την 1η Ιουλίου.


Η προκαταβολή αυτή έχει τη σημασία εγγύησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να γίνει συμπλήρωμα διδάκτρων κάποιου άλλου μήνα.
Σε περίπτωση αποχώρησης, το συγκεκριμένο ποσό χάνεται.

Σε περίπτωση προεξόφλησης και ακύρωσης της παρακολούθησης μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή ή την καταβολή της προεξόφλησης, ουδεμία, πράξη, συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων, μπορεί να γίνει.

Η διακοπή των σπουδών γίνεται δεκτή μόνο με γραπτό αίτημα που κατατίθεται στη γραμματεία της Σχολής,
άλλιως ο σπουδαστής οφείλει να καταβάλει όσους μήνες φαίνεται να παρακολουθεί το πρόγραμμα. 


PART TIME FINE ART - 4 ΕΤΗ + 1 ΕΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Πατήστε εδώ για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.



 





FINE ART  ( ΟPEN LEARNING )
6 έτη & 1 ή 2 έτη Διπλωματική



Με το πρόγραμμα αυτό, ο σπουδαστής κάνει τρία μαθήματα ανά έτος (με τη σειρά που θα του δοθούν - από τον πίνακα του προγράμματος FULL TIME)  
Mε την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, ο σπουδαστής, μπορεί να μεταπηδήσει
στο Full Time ή Part Time.
Eπίσης, αν κάποιος που είναι στο Full Time ή Part Time, μπορεί να μεταπηδήσει στο Open, κ.ο.κ.





ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

(Οι ήδη υπάρχοντες σπουδαστές επανεγγράφονται στο επόμενο έτος, από αρχές Φεβρουαρίου Early booking ) με έκπτωση όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα) .
 

Συγκεκριμένα: 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ,
ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΟPEN LEARNING (έως 6 έτη & Διπλωματική)
HMEΡΟΜΗΝΙΑ12 MHN. ΔΟΣΕΙΣΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ - ΔΩΡΟ 2 ΜΗΝΕΣ
1/2 - 11/312 x 120 €
(1440 €)
1200 € (10  x 120 €)

Δεν μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του Early Booking, εάν υπάρχει ανεξόφλητο ποσό ως την ημέρα της προεγγραφής.
Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος των διδάκτρων, θα είναι αυτό της κανονικής περιόδου. 
 
  12/3 - Έναρξη 12 x 140 €
(1680 €)
1400 € (10  x 140 €)
   
   

 

To κόστος του κάθε έτους, δεν είναι ανάλογο με την ποσότητα των μασθημάτων.
Η Σχολή προτίμησε, για χάρη απλουστεύσεως, να διαιρέσει το συνολικό κόστος σπουδών δια του αριθμού των ετών παρακολούθησης, ώστε να υπάρχει μία ενιαία τιμή ανά χρόνο. 

Ο σπουδαστής, για ρύθμιση 12 δόσεων, καταβάλλει με την εγγραφή, το 12ο μήνα 
(Aύγουστος).   Οι επόμενες 11 δόσεις, ξεκινούν από 1ης Σεπτεμβρίου (η 1η)
και η ενδεκάτη, την 1η Ιουλίου.


Η προκαταβολή αυτή έχει τη σημασία εγγύησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να γίνει συμπλήρωμα διδάκτρων κάποιου άλλου μήνα.
Σε περίπτωση αποχώρησης, το συγκεκριμένο ποσό χάνεται.

Σε περίπτωση προεξόφλησης και ακύρωσης της παρακολούθησης μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την εγγραφή ή την καταβολή της προεξόφλησης, ουδεμία, πράξη, συμψηφισμός ή επιστροφή χρημάτων, μπορεί να γίνει.


Η διακοπή των σπουδών γίνεται δεκτή μόνο με γραπτό αίτημα που κατατίθεται στη γραμματεία της Σχολής,
άλλιως ο σπουδαστής οφείλει να καταβάλει όσους μήνες φαίνεται να παρακολουθεί το πρόγραμμα. 


 


 




 




ΣΤΟΧΟΣ:

Η Σχολή, έχει σαν στόχο να προσφέρει ένα μοναδικό, σύγχρονο και πρωτοποριακό, πρόγραμμα Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο να είναι εφάμιλλο με το πρόγραμμα και το concept των Πανεπιστημίων Ευρώπης και Αμερικής.
 

Η διδασκαλία της ύλης, βιντεοσκοπείται κατά την παράδοση και προβάλλεται σε εκπαιδευτική πλατφόρμα μαζί με τα σχόλια του καθηγητού, για να μπορεί ο σπουδαστής όποτε επιθυμεί στον ελέυθερό του χρόνο, να μελετά, όσες φορές επιθυμεί τη διδασκαλία των μαθημάτων.

Η Σχολή συνεργάζεται με ελληνικούς και διεθνείς χώρους Τέχνης, προσφέροντας δυνατότητες προβολής και επαγγελματικής καριέρας στους αποφοίτους της.


Η Σχολή πέρα από το υψηλό διδακτικό της επίπεδο, προσφέρει, επιπλέον, στους σπουδαστές της, εξαιρετικές τιμές διδάκτρων, μοναδικές στο λεκανοπέδιο.

Το δυναμικό της Σχολής, αποτελείται από Καθηγητές μεγάλης διδακτικής εμπειρίας οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Όλοι τους, είναι ενεργοί Καλλιτέχνες με άριστα βιογραφικά.

 




ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ   στο  1ο  ΕΤΟΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι νέοι υποψήφιοι σπουδαστές έχουν ημίωρη συνάντηση με το διευθυντή Σπουδών, για να διευκρινισθούν οι όποιες απορίες, γύρω από: πρόγραμμα Σπουδών, χρόνους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, καθηγητές, οικονομικές υποχρεώσεις.

 




ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 3ης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 


Ο Σπουδαστής. τελειώνοντας το Λύκειο, θα έχει τελειώσει συγχρόνως και το πρόγραμμα FINE ART.

ΕΤΣΙ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ  ΣΤΑ 19 ΤΟΥ  ΧΡΟΝΙΑ, ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ.  ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΑΓΧΟΣ, ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ...



 


 




ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Δεν μπορεί σπoυδαστής να επανεγγραφεί στο επόμενο έτος, αν οφείλει δίδακτρα προηγούμενων μηνών.


 


 





 

 *ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το έτος της διπλωματικής Μελέτης, αλλάζει δομή και αναβαθμίζεται
με την προσθήκη νέων μαθημάτων, χρήσιμων για τη μετέπειτα καριέρα
των σπουδαστών με μαθήματα όπως το Curating, Προώθηση
     Έργων Τέχνης (μέσα από γνώση του Αrt Marketing),
ενίσχυση των Critical Studies και Ιnterdisciplinary Art.
     
Όλα τα μαθήματα θα εξαντλούνται έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου.
 

Oι σπουδαστές υποχρεούνται να ετοιμάσουν έως το τέλος του έτους,
την τελική τους μελέτη (Διπλωματική), με μία ποσότητα από 15 περίπου
έργα, συγκεκριμένης θεαματικής ενότητας και κάτω από την επίβλεψη
του Καθηγητού που θα επιλέξουν, θα παρουσιάσουν αυτά τα έργα σε
χώρο της επιλογής τους.

Υποχρεούνται να δικαιολογήσουν, εγγράφως με τουλάχιστον 5000 λέξεις,
το λόγο για τον οποίο επέλεξαν το θέμα της ενότητας τους, καθώς και
σχετική βιβλιογραφία γύρω από αυτό το θέμα.

Να ληφθεί υπ›όψιν ότι η προετοιμασία προσκλήσεων, αφισών, προβολή
σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και άλλα, είναι απολύτως δικό τους θέμα.

Για το συνολικό αποτέλεσμα, θα λάβουν αξιολόγηση με βαθμολογία, η οποία θα
αναγράφεται στον τίτλο σπουδών με συνεκτίμηση της απόδοσης και 
προόδου, των προηγούμενων ετών.



Η διπλωματική Μελέτη, έχει διάρκεια ενός έτους, που μπορεί
να φτάσει, το μέγιστο, τον 1,5 χρόνο.
   Ο επιπλέον χρόνος, (μετά τον 12ο μήνα), εφόσον χρειασθεί,
θα κοστολογείται με 80 € ανά μήνα.


   Η έκθεση της διπλωματικής Μελέτης, θα γίνεται, μόνο,
με συμμετοχή τουλάχιστον τριών τελειοφοίτων.

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

Πατήστε εδώ για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

 



 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  -  ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρακαλούμε πολύ στην αιτιολογία της κατάθεσης, να αναφέρετε
το ονοματεπώνυμό σας και τηλ. επικοινωνίας.


Tράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (ΙΒΑΝ):
GR8701720420005042101505262
Δικαιούχος:   
ΒΟΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΕ


Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (ΙΒΑΝ):
GR7301720420005042043495731
Δικαιούχος:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ


ΑLPHA BANK
  (ΙΒΑΝ):
GR1701402940294002101086181
Δικαιούχοι:

ΒΟΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ



EΘΝΙΚΗ Τράπεζα
  (ΙΒΑΝ):
GR4101101750000017562929095
Δικαιούχοι:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΒΟΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 


 

Εμφάνιση:
FINE ART, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΩΝ,