ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Στο τέλος του προγράμματος, παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών.


ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Κάθε Παρασκευή, 18:30 – 21:30  
Έναρξη: Παρασκευή 7/10/'16
Λήξη: Παρασκευή 23/06/'17
 

ΚΟΣΤΟΣ:
Εργαστήριο γλυπτικής  65 € / μήνα

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ 9 ΜΗΝΩΝ:
515 €  αντί των 585 €


Πληροφορίες:   210 93 234 37   &   210 988 67 78,
borgias-@otenet.gr   ή   info@borgias-art.gr

Εμφάνιση:
ΓΛΥΠΤΙΚΗ Το τμήμα της Γλυπτικής έχει στη Σχολή μας δύο επίπεδα Σπουδής. Υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΓΛΥΠΤΙΚΗ Το τμήμα της Γλυπτικής έχει στη Σχολή μας δύο επίπεδα Σπουδής. Υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΓΛΥΠΤΙΚΗ Το τμήμα της Γλυπτικής έχει στη Σχολή μας δύο επίπεδα Σπουδής. Υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΓΛΥΠΤΙΚΗ Το τμήμα της Γλυπτικής έχει στη Σχολή μας δύο επίπεδα Σπουδής. Υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΓΛΥΠΤΙΚΗ Το τμήμα της Γλυπτικής έχει στη Σχολή μας δύο επίπεδα Σπουδής. Υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ΓΛΥΠΤΙΚΗ Το τμήμα της Γλυπτικής έχει στη Σχολή μας δύο επίπεδα Σπουδής. Υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμ..
0,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€